Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Téma sportovní haly v Turnově 2 na debatě s občany

Setkání s obyvateli 21.11.2022, autor: M. Jandová

Setkání starosty města s obyvateli se stalo tradiční součástí dění v Turnově. V pondělí 21. listopadu se další ze setkání odehrálo v Turnově 2, hlavním tématem byla modernizace zdejší sportovní haly.

Na setkání, kterého se na místě zúčastnila asi třicítka lidí a další sledovali online přenos na facebooku města, starosta Tomáš Hocke představil dva velké projekty, které by v budoucnu mohly oživit prostor v Alešově ulici. Hlavním tématem byla modernizace sportovní haly. Jak řekl starosta, o halu se v rámci svých možností velmi dobře starala TSC Turnov. Nyní je však třeba zvažovat, jak celý areál rekonstruovat tak, aby dobře sloužil dalším generacím, a to s ohledem na úspornost objektu a maximální možné využití jeho kapacit.


Setkání s obyvateli 21.11.2022

Setkání s obyvateli 21.11.2022


Přesnější popis projektu naleznete v samostatném článku Rekonstrukce a dostavba haly v Turnově 2, kde můžete zhlédnout vizualizaci možné budoucí podoby stavby a okolí. Tomáš Hocke při představení projektu zmínil zásadní otázky, které v souvislosti s plány nejčastěji padají. Jako problematické je často vnímáno propojení ulic Alešova a Brigádnické. Panují obavy, že se propojení stane objízdnou trasou Nádražní ulice a doprava oblast nadměrně zatíží. V této souvislosti starosta zmínil připravovaný sjezd a nájezd ve Fučíkově ulici a v Ohrazenicích, které by Nádražní ulici měly celkově odlehčit. Klidnější provoz může být zajištěn také zpomalovacími prvky nebo zábranami. 

Obavy z likvidace stávajícího veřejně přístupného venkovního hřiště by měl vyvrátit plán na jeho přemístění do prostoru vedle haly. Myšleno je také na rozšíření parkovacích kapacit, které v případě plného využití haly bude nutné navýšit.

Hlavní sál haly by se měl zvětšit tak, aby zde mohly sídlit sporty náročnější na prostor – florbal, házená apod. Zároveň poskytne variabilní prostor pro více sportovních oddílů. Hrací plocha bude mít rozměr 26 x 46 m a bude umožňovat rozdělení na tři hrací plochy pro sportovní disciplíny, které tak velké plochy nepotřebují nebo pro úspornější tréninkové aktivity. Bude to objekt energeticky velmi šetrný a vlídný k životnímu prostředí. Navíc v blízkosti haly je stávající venkovní ovál s velkou travnatou plochou, vznikne nové venkovní multifunkční hřiště. Přibude nové zázemí pro diváky, obnovy se dočkají šatny.


Modernizace sportovní haly Turnov 2


Diskutovaným bodem je lezecká stěna, se kterou projekt počítá. Jak zmínil Tomáš Hocke: „Turnov by si jako město bytostně spojené s lezeckým sportem moderní sportoviště zasloužilo. V současné době v Turnově sportovní lezecký klub neexistuje. Na druhou stranu, před vybudováním zimního stadionu hokej v Turnově téměř neměl mládežnickou základnu, a dnes je hokejisty bohatě využíván a tvoří důležité sportovní zázemí pro řadu dětí. Podobně by mohl zafungovat lépe vybavený prostor lezecké stěny v rekonstruované hale.“

V současné době se město snaží získat stavební povolení na přestavbu haly, realizace závisí mimo jiné na tom, zda a kdy bude získáno. Zásadní pak je finanční pokrytí. Očekává se možnost vyhlášení dotační titulu ze strany Národní sportovní agentury. Město se snaží být připraveno na případnou výzvu tak, aby co nejlépe splnilo podmínky a maximálně zvýšilo pravděpodobnost přidělení dotace. Celkové náklady na přestavbu se budou pohybovat kolem 130 mil. Kč.

Účastníky setkání kromě vyjádření obav o zvýšení dopravní zátěže zajímalo, jak bude zajištěna bezpečnost dětí, které se pohybují v okolí haly. Zde je myšleno na vyvýšený přechod pro chodce a další zpomalovací prvky, včetně zúžení vozovky. Otázka padla na zachování stávajícího cvičící sálu. Ten v projektu zůstává, stejně jako prostor pro judo nebo zázemí pro občerstvení.

Druhým zásadním tématem, která k diskuzi s obyvateli v Turnově 2 patří, je možnost vybudování plnohodnotné základní školy. Město začíná pociťovat nedostatek míst ve školách, a to především na druhém stupni, kdy do turnovských škol přichází řada žáků z okolních obcí. Školy v Turnově prošly modernizací, vznikla řada moderně vybavených učeben, což klade větší nároky na prostorové kapacity škol. Dalším cílem je snížit počet žáků ve třídách. Zvýšení počtu míst pro turnovské školáky by tak bylo přínosem a Turnov 2 by školu bezesporu potřeboval. Je tu velký počet obyvatel na sídlištích, místo je přirozeným dopravním uzlem. Byla zahájena komunikace s Libereckým krajem o možné výměně areálů OHŠ Turnov a případně Gymnázia Turnov za areál školy OHŠ Turnov v Alešově ulici. 


Studie proveditelnosti průčelí


Na Setkání s obyvateli Turnova 2 v pondělí 21. listopadu 2022 starosta města Tomáš Hocke představil Studii proveditelnosti zkapacitnění současného areálu OHŠ Turnov v Alešově ulici. Předmětem studie jsou dva stávající objekty v areálu OHŠ Turnov včetně řešení přilehlého okolí. Představa o budoucí podobě školy v Turnově 2 tak získává určitou konkrétní podobu. Nutná investice města by tady činila 150 mil. Kč, opět se počítá s dotačními tituly a spoluprací Libereckého kraje. Na státní i krajské úrovni je vnímán nedostatek míst ve školských zařízeních a tak je pravděpodobnost možných dotačních titulů velmi vysoká.

Kromě dvou představených připravovaných projektů obyvatele zajímal osud areálu Uhelných skladů, kde postupně mizí zchátralé objekty. Podle vyjádření starosty, majitele areálu mají zájem objekty zbourat a pozemky připravit k prodeji. Zvažují i možnost stavby bytového domu. Město se dříve snažilo o odkup areálu, ale dosud nebyl zájem ze strany majitele. Na další vývoj tedy bude nutné ještě počkat.

Plánované investice města naleznete pod titulní fotografií na webu pod názvem Připravované investice pro rok 2022 i dlouhodobé. Najdete zde také studii proveditelnosti k nové základní škole v Turnově 2 v areálu OHŠ Turnov.


Marcela Jandová,

tisková mluvčíVytvořeno 23.11.2022 18:13:07 | přečteno 498x | marcela.jandova
load