Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Další Kulatý stůl měl ožehavé téma - drogy na školách

Kulatý stůl 04.05.2022, autor: Bc. Marcela Jandová, DiS.

Ve středu 4. května proběhl další z Kulatých stolů odboru sociálních věcí. Tentokrát řešil závažné a aktuální téma drog na turnovských školách. 

„Kousnutím do kyselého jablka“ označila setkání místostarostka Petra Houšková. Kulatého stolu se účastnili zástupci turnovských základních škol, městské policie, Policie ČR, ale také pracovníci organizací, které se věnují prevenci nebo přímo závislostem. Nastínili aktuální situaci, která není úplně dobrá. Sociologické šetření, které pravidelně provádí Policie ČR v prvních ročnících středních škol v Turnově, představil npor. PhDr. Jaroslav Lukeš. Jednoznačně z něj vyplývá, že velká část patnáctiletých až šestnáctiletých už má nějakou zkušenost s drogou. Zástupci škol pak do diskuze vnesli reálný pohled na situaci spojenou s drogami na základních školách. Problematiku drog řeší na druhém stupni, především v osmém a devátém ročníku, ale ani sedmý ročník není úplnou výjimkou.


w IMG 9378


Účastnici kulatého stolu se shodli, že velký vliv na současnou situaci měla opatření související s pandemií covid-19. Kvůli distanční formě výuky, přerušení organizovaných volnočasových aktivit často došlo k přerušení sociálních vazeb, k dlouhodobé izolaci dětí, kdy se naopak zvýšila jejich závislost na moderních technologiích. Nemalým problémem je také snadná dostupnost drog. Velmi nebezpečný je například trend tzv. nikotinových sáčků. Znásobená účinnost čistého nikotinu v sáčcích může velice rychle způsobit závislost. Negativní důsledky na psychiku dětí, které sáčky užívají, jsou pak nepopiratelné. 

Samozřejmě, velkou roli hraje vliv vrstevníků, ale neméně důležitá je odpovědnost rodičů, komunikace v rodině, rodinné zázemí. Ostatně podle vyjádření terénních pracovníků se děti s drogou poprvé setkávají v rodině, ať už se jedná o alkohol nebo tabák.


w IMG 9381

w IMG 9384


Cílem podobných setkání je, nejen sdílet informace o tom, jaká je situace na školách, ale především nastavit podmínky pro ucelenou kampaň, která na problém drog na školách upozorní. Na jednotlivých školách se budou připravovat aktivity, které pomohou tento negativní trend snadno dostupných drog zvrátit. Další důležitou součástí kampaně by měla být prevence samotné snadné dostupnosti drog. Důležité také je, děti vrátit k volnočasovým aktivitám, které kvůli nedobrovolnému přerušení opustily.

Velké poděkování patří paní Daniele Weissové, pod jejíž záštitou se kulaté stoly se sociální problematikou konají, a která také dala podnět k jejich realizaci a sama se ujala moderování. Paní Weissová je předsedkyní Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje a zastupitelka města Turnov.Bc. Marcela Jandová, DiS.
Vytvořeno 12.5.2022 8:20:42 | přečteno 248x | marcela.jandova
load