Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Co zajímá obyvatele Pelešan?

Setkání s obyvateli 23.01.2023, autor: M. Jandová

Lednové zastavení pravidelného Setkání s obyvateli, na kterém starosta města Tomáš Hocke diskutuje s obyvateli různých městských částí, proběhlo v Pelešanech. Co místní zajímá a trápí?

Úvod setkání jako tradičně patřil souhrnu současného dění ve městě. Starosta mimo jiné představil nového místostarostu Jana Lochmana, který se setkání účastnil. Pak už Tomáš Hocke shrnul probíhající a aktuálně plánované investice – z těch největších dopravní stavby v režii ŘSD na I/10, kompletní rekonstrukci ulice A. Dvořáka nebo plánovanou stavbu nové knihovny ve Skálově ulici. Padla také pozvánka na Městský ples 2023, jež se koná již tuto sobotu 28. ledna v KC Střelnice.


Setkání s obyvateli 23.01.2023


První z dotazů obyvatel směřoval k investicím, a to na další osud stávající budovy knihovny. Starosta potvrdil, že město zatím neuvažuje o prodeji. Zvažuje se, jaké možnosti budova nabízí – například přestavbu na byty, které by mohly sloužit seniorům, jako krizové nebo jako byty zvláštního určení.

Pak už se strhla živá diskuze na téma přemnožených divokých prasat v katastru Pelešan. Místní obyvatelé si stěžovali na množství kusů zvěře, na neutěšený stav některých soukromých pozemků, který neblahou situaci ještě zhoršuje. Město problém vnímá a snaží se hledat cesty, jak postupovat dál. Odstřel divokých prasat je záležitostí mysliveckých sdružení. Vzhledem k počtu a věku členů sdružení je ovšem výraznější zredukování stavu zvěře velmi problematické. Podobnou situaci řeší na řadě míst v Česku. Jak řekl Tomáš Hocke: „Budeme jednat se zástupci mysliveckého sdružení, odborem životního prostředí a hledat cesty snížení počtu černé zvěře. Lokalita Pelešan je velmi obydlená, navíc turisticky zatížená, proto budeme zvažovat časové omezení vstupu lidí do honiteb.“


Setkání s obyvateli 23.01.2023


Druhou nejzásadnější otázkou podvečera, kterého se zúčastnilo zhruba 25 osob na místě a dalších 15 online, byl projekt koridoru S5 kapacitní silnice I/35 Turnov – Úlibice. Projekt má aktuálně vydané stanovisko EIA s podmínkami, které ŘSD musí naplnit. Zároveň se čeká na druhé nezávislé stanovisko EIA na další z přivaděčů mezi Žernovem a Zeleným Hájem. V rámci projektové přípravy je nutné vypořádat podmínky souhlasného stanoviska EIA, které vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Obyvatele Pelešan zajímalo především vyústění tzv. pelešanského tunelu v plánované délce 900 m. Pelešanští se obávají, že vyústění bude umístěné příliš blízko zástavbě, zjišťovali, zda je možné prodloužení tunelu. Starosta města je ujistil, že cílem města je prosazovat co možná nejdelší zapuštění pod zem. Konkrétně je ve stanovisku MŽP uvedeno: „V rámci dokumentace pro územní řízení prověřit možnost prodloužení zakryté části tunelu v oblasti Turnova a Pelešan ze stávajících 900 m o cca 400 m a v případě pozitivního výsledku toto prodloužení projektově připravit a následně realizovat (případně doložit relevantní technické důvody vylučující toto prodloužení).“

Občané rovněž zmiňovali obavy ze stavu svážného území v místě plánované stavby. Starosta města také na to konto ujistil, že Liberecký kraj, ředitelství ŘSD i město Turnov se snaží hledat cestu, jak komunikaci realizovat, aniž by došlo zásahu do rázu krajiny. Město má zájem o maximální komfort obyvatel v lokalitě. Na druhou stranu je nutné stavbu umožnit tak, aby došlo k odlehčení dopravní zátěže, která by hrozila, kdyby měl dopravní koridor od Hradce Králové končit v Úlibicích. Jak město Turnov, tak obyvatelé Pelešan, budou účastníky územního a stavebního řízení a připomínky tak bude možné podávat. 

Více informací k silnici I/35 Turnov – Úlibice naleznou občané na https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-strategie/dopravni-a-rozvojove-studie/silnice-i-35-turnov-ulibice.html.


Setkání s obyvateli 23.01.2023


Kromě dvou výše zmíněných bodů se zástupci SDH Pelešany ptali na financování pro rok 2023, o kterém se ještě má jednat. Obyvatelé zjišťovali, zda je plánováno pokračování rekonstrukce místního hřbitova nebo renovace kapličky. Vyjádřili zájem o umístění nových dopravních značek, které by snížily rychlost v místě křižovatky silnice od Valdštejna s hlavní nebo chránily chodce ve směru z Pelešan na Kamenec. Místní zmínili také údržbu zeleně či potřebu omezení pálení odpadu v zahradách. Slíbené vyjádření starosty k tématu údržby zeleně i pálení: „Sekání příkopů u městských komunikací bude přesunuto na dřívější termín (teď je to přelom května a června). Dle zákona lze na zahradách pálit suchý a rostlinný materiál. V případě, že někdo činí jinak, je možné volat státní a městskou policii."

Na setkání byla znát nucená covidová odmlka, kdy nebylo možné realizovat osobní setkání s vedením města. Obyvatelé Pelešan měli řadu podnětů a dotazů, které chtěli řešit. Místostarosta Jan Lochman tak přítomné v závěru setkání ještě pozval k účasti na schůzkách Osadního výboru Mašov, ve kterém byli v minulosti zapojeni rovněž zástupci Pelešan. Také Pelešany by tak do budoucna mohly účinněji upozorňovat na to, co by chtěly ve svém okolí zlepšit. Osadní výbor je zřízen zastupitelstvem pro část obce, může působit jako místní iniciativa občanů a přímo tak zasahovat do dění ve městě.

Další Setkání s obyvateli by se mělo odehrát v Dolánkách u Turnova na začátku března. Těšíme se na Vaši účast.


Marcela Jandová,

tisková mluvčí


Vytvořeno 25.1.2023 13:55:55 | přečteno 212x | marcela.jandova
load