Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Silnice I/35 Turnov - Úlibice

I35_křižovatka Ohrazenice

Nové vedení silnice I/35 má za cíl odvést tranzitní dopravu mimo centra obcí a měst na stávající I/35. Nové dopravní řešení také výrazně zrychlí dopravu.

Cílem výstavby nové silnice I/35, jejíž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, je především zlepšení životních podmínek obcí a měst, snížení rizika nehod chodců a cyklistů, snížení imisní zátěže v  obytných zástavbách. Sníží se míra hlukového zatížení, zlepší se možnost používat silnici pro místní dopravu. Doprava se díky nové rychlostní silnici celkově zrychlí. Ve většině úseku je vzhledem k intenzitám dopravy velmi problematické předjíždění, což vede k častým dopravním nehodám. I to by nová rychlostní silnice měla vyřešit.

Trasa I/35 Turnov - Úlibice

Plánovaná stavba začíná před dnešní mimoúrovňovou křižovatkou (dále MÚK) Ohrazenice s dálnicí D10, která bude přestavěna. Dále kříží železniční trať Turnov – Liberec. Kříží železniční trať Praha – Turnov a  prochází prolukou mezi Přepeřemi a  Nudvojovicemi. Se silnicí II/610 je navržena MÚK Přepeře sloužící k napojení přilehlých průmyslových areálů.

Trasa je vedena po jižním okraji Nudvojovic, prochází prolukou mezi areály společnosti Kamax a bývalého statku. Podél ČOV Turnov překračuje mostem řeku Jizeru a Soboteckou ulici, naproti firmě Stavebniny Kvapil ústí do tunelu, který dopravu vrací na povrch v katastru Pelešan. Plánovaná délka tunelu je 900 metrů. Intenzivní snahy města Turnov v průběhu dalších rozhodovacích procesů budou o maximální prodloužení tunelu, a to i za cenu přeložení toku Libuňky.

Před Valdštejnskem plánovaná trasa kříží železniční trať a  stávající silnici I/35, za kterou následuje MÚK Valdštejnsko s  přeložkou silnice III/2835. Trasa se následně vzdaluje od dnešní silnice I/35 a je vedena zemědělskými pozemky severně kolem Svatoňovic.

Západně od obce Volavec je umístěna MÚK Volavec se silnicí III/2828, do které je variantně zapojena navrhovaná přeložka silnice II/282. Trasa se potom stáčí na jih kolem obcí Roudný.

Varianta E1 je vedena severně od Blatce a Sýkořic, kříží stávající silnici II/282. S uvažovanou variantou přeložky silnice II/282 je navržena MÚK Žernov situovaná jižně od stejnojmenné obce. 

Trasa dále severo­východě míjí Rovensko pod Troskami a kříží želez­niční trať Turnov – Jičín. Trasa je vedena po země­dělských pozemcích mezi Újezdem pod Troskami a Semínovou Lhotou. Severně od Čimyšle je navr­žena variantní MÚK Čimyšl s přivaděčem pro mož­nou etapizaci výstavby. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je rok 2029.


  • Souhrnné informace k průběhu přípravy a plánované realizaci stavby I/35 naleznete v ikona souboruinformačním letáku.
  • V roce  2021 bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko MŽP k posouzení vlivů provedení záměru „Silnice I/35 Turnov – Úlibice“ na životní prostředí, tzv. EIA. Obsahuje řadu podmínek, které budoucí stavba musí splňovat. Celý text dokumentu ikona souboruke stažení.

  • Podívejte se na vizualizaci trasy silnice I/35 Turnov - Úlibice:


Vytvořeno 17.3.2023 8:51:26 | přečteno 1754x | marcela.jandova
load