Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výzva pro vlastníky a spoluvlastníky pozemků v okolí I/35 a I/10

Polom

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec jako správce dálnic a silnic I. třídy na území Libereckého kraje vyzývá majitele pozemků sousedících se silnicí I. třídy č. I/35 a silnicí I. třídy č. I/10 k prohlídce vlastněného porostu v rámci prevence pádů stromů a jejich částí na pozemní komunikace.

Vážení vlastníci a spoluvlastníci  pozemků sousedících se silnicí  I. třídy č. I/ 35 a I/10 v Městě Turnov
   
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec je správcem dálnic a silnic I. třídy na území Libereckého kraje a odpovídá za jejich řádný stav, sjízdnost a vytváření podmínek pro bezpečný provoz na nich, přičemž zajišťuje i odbornou péči o porosty na silničních pozemcích a dalších pozemcích, jejichž správu vykonává, a to i ve Vaší obci. Pří tom však  ctí vlastnická práva majitelů sousedních pozemků a zásadně na ně nevstupuje.

S přihlédnutím ke klimatickým vlivům, jakož i vlivu kůrovcové kalamity a s ní souvisejícím oslabením porostů a výrazným zhoršením jejich zdravotního stavu, které mohou mít vliv na celkové zhoršení stavu lesních porostů a stromů rostoucích mimo les, jakož i stav půdy, v níž jsou tyto stromy zakotveny, a to ať již jako stromy rostoucí mimo les či jako stromy, které jsou součástí lesního porostu v sousedství silničních pozemků tamtéž, po nichž je vedena silnice I. třídy č. I/ 35 a I/10, která je vlastnictví České republiky a jejíž správu vykonává ŘSD, Správa Liberec, oslovujeme tímto upozorněním na ustanovení §§ 35, odst. 1. zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Povinnost  tam uvedená je povinností trvalou, tedy trvá po celou dobu existence Vašeho vlastnického práva k pozemku. Proto Vás současně žádáme, abyste  provedli kontrolu svých porostů vzdálených cca do třiceti metrů od  krajnice pozemní komunikace na pozemcích, které vlastníte či z jiného titulu užíváte a provedli případně opatření k zamezení pádu stromů či jejich částí do  této komunikace.

Dovolujeme si Vás upozornit, že i Občanský zákoník č. 89/2018 Sb. v svém ustanovení §§2900 a následujících ukládá obecnou povinnost předcházet škodám, jejíž zanedbání zakládá odpovědnost za škodu vzniklou tímto zanedbáním, přičemž nelze vyloučit ani odpovědnost trestněprávní.
     
Proto Vás žádáme, abyste po seznámení s touto výzvou provedli prohlídku Vámi vlastněného porostu a sdělili nám její výsledek. V případě, že budete provádět konkrétní patření v porostu popsaného výše, pak i jejich popis a specifikaci rozsahu těchto opatření.

Věříme, že v součinnosti s Vámi se podaří eliminovat rizika pádů stromů a jejich částí na pozemní komunikace tak, jako se to dařilo v uplynulých třech letech. Za Vaši vstřícnost a spolupráci děkujeme.


Ing. Jan Wohlmuth
ředitel Správy Liberec


Vytvořeno 15.11.2021 18:51:35 | přečteno 327x | marcela.jandova
load