Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Žádost o dotaci na stavbu nové knihovny podána

Nová knihovna ze Skálovy ulice

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo očekávanou výzvu na podporu knihoven v Integrovaném regionálním operačním programu ve čtvrtek 28. července ve 14 hodin. Vzhledem k nízké alokaci bylo nutné žádost podat mezi prvními žadateli, aby měla šanci uspět. Městu Turnov se to podařilo jako první obci v republice.

Současná hlavní budova je dle knihovnických standardů nevyhovující pro fungování knihovny 21. století, jež by měla být komunitním centrem obce, a také sloužit celému regionu. Realizací projektu bude vystavěna nová budova knihovny splňující všechny standardy – umožní bezbariérový přístup, přinese komfortní zázemí návštěvníkům, zvýšení kvality technologického zázemí, rozšíří služby knihovny. Moderní stavba oživí architekturu v centru města. 

Před započetím stavby bude provedena demolice stávajících objektů, demontáž konstrukce promítacího plátna a části pozemní stavby, kde je dnes umístěno pódium letního kina. Demolice je řešena jako samostatná dokumentace a aktivita není předmětem projektu. Nové promítací plátno se stane součástí nové stavby knihovny.

Do budoucna by se nová knihovna měla stát symbiózou tradičního amfiteátru letního kina, moderního prostoru pro čtenáře a komunitního dění v Turnově. Náhled studie můžete nalézt na samostatné stránce plánovaného projektu. Nová budova bude znamenat nejzásadnější rozvoj pro turnovskou knihovnu za posledních sto let.


Nová knihovna plátno


Jedná se o první výzvu v programovém období 2021—2027 v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Způsobilé výdaje projektu činí 80 mil. Kč, což byl limit stanovený výzvou. Přepokládané celkové náklady na stavební část budovy byly rozpočtovány na 105 642 722,33 Kč. Finanční podpora by měla dostáhnout 85 % způsobilých výdajů, tedy 68 mil. Kč. Stavba zahrnuje nový objekt knihovny včetně připojení rozvodů elektro, vodovodu, kanalizace a telekomunikačního vedení. 

Podání žádosti o dotaci registrované pod číslem CZ.06.04.04/00/22_001/0000001  je výsledkem práce celého týmu Ing. Evy Krskové s Ing. Zuzanou Kapalínovou, a především Mgr. Ondřejem Havlíčkem z Euroregionu Nisa - zpracovatelem studie proveditelnosti. Na přípravě žádosti se významně podílel ředitel Městské knihovny Antonína Marka Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, Ph.D. Za zajištěním projektové dokumentace stojí Ing. arch. Zdeněk Bičík. 

Nyní bude probíhat kontrola a doplnění žádosti. Uvidí se, zda se podaří zdárně projít všemi fázemi kontroly a dojde k přidělení finanční částky. 


odbor rozvoje města, odbor správy majetku,

Bc. Marcela Jandová, DiS.Vytvořeno 2.8.2022 7:58:57 | přečteno 885x | marcela.jandova
load