Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výzva pro práci v okrskových volebních komisích

volby, autor: K. Preislerová

Městský úřad Turnov přijme pro práci v okrskových volebních komisích pro volby do Zastupitelstva města Turnov určitý počet schopných a spolehlivých pracovníků.

Členem okrskové volební komise může být:

  • státní občan ČR, který je přihlášen k trvalému pobytu na území ČR 
  • státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (tj. dle „Přístupové smlouvy“ pro státní občany členských států EU), který je přihlášen k trvalému, případně přechodnému pobytu na území ČR

a který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (tj. 31. srpna 2022, kdy proběhne první zasedání OVK), u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (tj. výkon trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, služba vojáka z povolání/ nebo v záloze v zahraničí) a není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

Volby do Zastupitelstva města Turnov se uskuteční v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 a pokračují v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00.

Na ukončení hlasování v sobotu ve 14:00 hodin navazuje bezprostředně sčítání hlasů a sumarizace výsledků voleb.

Přihlášky pro členství v OVK je možno podat telefonicky, osobně nebo e-mailem do úterý 23. srpna 2022 na Městský úřad Turnov, odbor správní ve Skálově ulici čp. 466 (Nová radnice), Kateřina Vráblová, tel. 481 366 801, e-mail: k.vrablova@mu.turnov.cz , případně Iveta Novotná, tel. 481 366 802, e-mail: i.novotna@mu.turnov.cz.

Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a datum narození.

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat ve středu dne 31. srpna 2022, od 15:00 a 15:30. Pozvánky zájemci obdrží, účast je nutná z důvodu složení volebního slibu.

Odměna za práci v okrskové volební komisi je stanovena prováděcím předpisem ve výši 1.800 Kč pro člena OVK, 2.100 Kč pro místopředsedu OVK a 2.200 Kč pro předsedu OVK. Kateřina Vráblová, 

odbor správní


Vytvořeno 28.6.2022 13:46:06 | přečteno 942x | marcela.jandova
load