Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Poplatek za komunální odpad v roce 2022

Popelnice na tříděný odpad

Městský úřad Turnov, finanční odbor upozorňuje občany, že pro rok 2022 činí poplatek za svoz komunálního odpadu 660 Kč/osoba/rok.

Poplatek za svoz komunálního odpadu mohou občané uhradit na těchto místech:

1/ Na Městském úřadě Turnov, ul. Antonína Dvořáka 335, finanční odbor, l. poschodí, kancelář č. 202, a to ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Zde je možné rovněž uplatnit a předložit doklady týkající se úlev a vyřešit případné nedoplatky, přeplatky, (splátky),

2/ V informačním středisku Turnovské památky a cestovní ruch v Turnově, ul. Skálova 84, Turnov, ve dnech pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Zde pouze do 31. 3. 2022!!!   

3/ Bezhotovostní platbou na účet města Turnov č. 50032-1263075359/0800.

Pro správné zařazení úhrady poplatku je nezbytné uvedení variabilního symbolu, který získají občané od správce poplatku:

Pavlína Hozdecká: e-mail: p.hozdecka@mu.turnov.cz, tel. č.: 481 366 214 

Zdeňka Salačová: e-mail: z.salacova@mu.turnov.cz, tel. č.: 481 366 202 

Tento variabilní symbol zůstává stejný i pro platby v dalších letech.


Nárok na úlevu ve výši 330 Kč mají poplatníci:

a) kteří v příslušném roce dovrší 75 a více let,

b) kteří v příslušném roce dovrší 3 let,

c) osoby s průkazem ZTP a ZTP/P – pouze na základě předložení průkazu,

d) studenti do 26 let, kteří jsou ubytováni během studia mimo své trvalé bydliště (doložením potvrzení ze školy, příp. i dokladu o ubytování).


Další osvobození a slevy viz platná obecně závazná vyhláška. 

Slevu, týkající se třídění odpadů za rok 2021, naleznete na internetových stránkách a o tuto částku Vám bude ponížen poplatek v roce 2022 (jedná se o úlevu uvedenou v souboru za měsíc říjen 2021, listopad 2021), viz. odkaz níže:

https://www.turnov.cz/cs/zivotni-prostredi/trideny-odpad/prubezne-stavy-pytloveho-sberu-trideneho-odpadu.html

Sleva se poskytuje pouze do výše poloviny sazby poplatku tj. u občanů bez dalších úlev a jedná se o částku maximálně 330 Kč a u občanů, kteří již mají úlevu např. z výše uvedených úlev (75let, ZTP, studenti) jedná se o úlevu maximálně ve výši 165,-Kč. 

Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nemají žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve stanoveném termínu – poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku nebo může být zaplacen jednorázově, a to do 31. března příslušného kalendářního roku.

Případné reklamace na celkovou výši slevy za třídění odpadu (období listopad 2020 - říjen 2021, listopad 2021) vyřizuje odbor životního prostředí tel. č.:  481 366 161 (pí. Sedláková).Vytvořeno 4.1.2022 12:46:45 | přečteno 1674x | marcela.jandova
load