Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Novela živnostenského zákona od 1. ledna 2021

Daň. přiznání k nemovitosti, autor: Finanční správa ČR

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Poskytování služeb pro právnické osoby
Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem

Účinnost 1.1.2021

Dne 1.1.2021 nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 527/2020 Sb. zahrnuje kromě změny zákona č. 253/2008 Sb. změnu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V živnostenském zákoně dochází k následujícím změnám:

Do výčtu oborů činností náležejících do živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ byly doplněny nové obory:

  • 80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
  • 81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem.

Pro tyto dva obory činnosti zároveň podle živnostenského zákona platí, že je lze vykonávat pouze v případě, že byly výslovně ohlášeny.

Nově se zavádí institut překážky provozování živnosti pro právnické osoby, ale pouze pro:

  • živnost vázanou „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“,
  • obor činnosti živnosti volné „poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ (nový obor č. 80),
  • obor činnosti živnosti volné „poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“ (nový obor č. 81).

Tuto živnost vázanou a obory činnosti živnosti volné nemůže provozovat právnická osoba, pokud její skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) není bezúhonný nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není bezúhonná.

Nově právnická osoba připojí k ohlášení živnosti vázané „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ nebo oborů činností živnosti volné „poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ a „poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“ též seznam osob, které jsou jejím skutečným majitelem, členem jejího statutárního orgánu, jejím zástupcem v statutárním orgánu nebo osobou v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, pokud tyto údaje nejsou zjistitelné z veřejného rejstříku.

K přechodným ustanovením:

  1. Právnické osoby, které provozují k 1. lednu 2021 živnost vázanou „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ nebo činnosti živnosti volné „poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ a „poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“, nemusí plnit bezúhonnost výše uvedených osob po dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona. č. 527/2020 Sb. Nesplnění uvedené podmínky po uplynutí této doby je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění.
  2. Osoba, která ke dni 1.1.2021 provozuje živnost volnou v oboru „poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ nebo v oboru „poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“, ohlásí výkon tohoto oboru činnosti nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona. Provozování uvedených činností po uplynutí stanovené doby bez ohlášení živnostenskému úřadu je přestupkem podle živnostenského zákona.
Vytvořeno 22.1.2021 11:44:35 | přečteno 2106x | Richard Mochal
load