Na obsah stránky

 

Výsledky veřejného mínění na občanskou vybavenost v Turnově II.

Setkání Turnov II., autor: A. Šupíková

Město Turnov se v letošním roce více zaměřuje na problematiku zvelebování městské části tzv. za řekou - části Turnova II.

V Turnově II. se nachází zhruba 40 % obyvatel města, z toho důvodu se dlouhodobě uvažuje nad zvýšením kvality života v této části. Na základě dlouhodobých diskusí nad touto problematikou a také vysoké prioritě zastupitelů města byl v lednu tohoto roku připraven koncepční materiál mapující celou problematiku občanské vybavenosti v Turnově II.

V rámci Zdravého města a MA21 byly zjišťovány pomocí anketních šetření přímo při setkávání s obyvateli a také prostřednictvím webových stránek názory na současný stav a případné preference obyvatel. Jedno šetření se zaměřilo na potřeby dětí a mládeže, kterou vypracovávalo Středisko pro volný čas mládeže Žlutá Ponorka a odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov. Šetření se týkalo využití volného času v organizovaných kroužcích. Z celkového počtu 942 dětí z turnovských základních škol, které se vyjádřily, nenavštěvuje žádný kroužek zhruba jen 200 dětí.

Preferované plochy Turnova II.

Dalším šetřením byla anketa, která ukazovala preference obyvatel Turnova II.  Celkově se anketního šetření zúčastnilo 135 obyvatel Turnova. Z toho 21,5 % osob se vyjádřilo, že je spokojeno se stávajícím stavem občanské vybavenosti. Nejvíce lidí preferuje relaxační plochy s lavičkami a dále plochy pro rodiny s dětmi. Další otázka dále zjišťovala spokojenost s plochami pro sportovní vyžití. Necelých 70 % respondentů uvedlo, že je se stávajícím stavem sportovišť spokojeno. Poslední část ankety se zaměřovala na konkrétní úpravy veřejných ploch. 49 osob vyžaduje doplnění městského mobiliáře v podobě laviček, odpadkových košů nebo sloupů veřejného osvětlení. Druhou nejčastější odpovědí bylo, že obyvatele nejvíce trápí chybějící parkovací plochy, které chce rozšířit 43 % obyvatel. 18 obyvatel není spokojeno s množstvím sportovně-rekreačních ploch. 27 % obyvatel si přeje rozšířit plochy s veřejnou zelení a 11 % osob si myslí, že by bylo vhodné navýšit plochy pro vyžití dětí. Pouze 6 osob by si přálo umístit více uměleckých děl a na závěr nejvíce osob by si přálo, aby byla vybudována multifunkční budova pro kulturní a společenské vyžití. Pro tuto variantu se vyjádřilo 47 % respondentů.

Všem obyvatelům za jejich názor děkujeme.

Preferované aktivity v Turnově II.

20.3.2017 14:33:18 | přečteno 211x | anna.supikova
 

Kontakty

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

odbory MěÚ Turnov

Datová schránka: vehbxe9

tel.: 481 366 111
tel.: 481 366 101

GSM brány (T-Mobile):
737 204 264 / 731 629 928
731 677 508 / 734 688 835

fax: 481 366 112

e-mail: mu@turnov.cz

profil na Facebooku

další kontakty...

Úřední hodiny

Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Odbor dopravní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-12:00

Odbor správní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Živnostenský úřad
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Podatelna
Po: 7:00-17:30
Út: 7:00-15:30
St: 7:00-17:30
Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-15:30

 
load