Na obsah stránky

 

Životní situace

Odbor správní

 • ikona souboruos 01 Uzavření manželství * Svatební obřady
 • ikona souboruos 02 Občanský průkaz
 • ikona souboruos 03 Cestovní doklad (pas) 
 • ikona souboruos 04 Vydávání matričních dokladů (rodný, oddací list...)
 • ikona souboruos 05 Ověřování podpisů a listin (legalizace a vidimace)
 • ikona souboruos 06 Trvalý pobyt
 • ikona souboruos 07 Osvědčení, potvrzení o státním občanství ČR
 • ikona souboruos 08 Shromažďování občanů
 • ikona souboruos 09 Podávání žádostí o poskytnutí informace
 • ikona souboruos 10 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic
 • ikona souboruos 11 Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů
 • ikona souboruos 12 Základní informace pro pozůstalé (MMR)

Odbor dopravní

 • ikona souboruod 01 Užití silnice a místní komunikace pro ... 
 • ikona souboruod 01 Chci vytvořit nový sjezd z pozemku na silnici a místní komunikaci
 • ikona souboruod 02 Registrace vozidel
 • ikona souboruod 03 Řidičské průkazy
 • ikona souboruod 05 Poplatky na podporu sběru zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků
 • ikona souboruod 06 Správní poplatky

Odbor finanční

 • ikona souboruof 01 Místní poplatky (psi, vstupné, lázeňský a rekreační pobyt, komunální odpad, automaty)

Odbor vnitřních věcí

Obecní živnostenský úřad

 • ikona souboruozu 01 Založení živnosti
 • ikona souboruozu 02 Poskytování výpisů u rejstříků
 • ikona souboruozu 03 Jak postupovat při žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele?

Odbor školství, kultury a sportu

 • ikona souboruosks 01 Jaké máme v Turnově mateřské školy
 • ikona souboruosks 02 Jaký je školský obvod mateřské školy pro mé dítě
 • ikona souboruosks 03 Jak postupovat, když chci umístit dítě do mateřské školy v Turnově
 • ikona souboruosks 04 Jaké máme v Turnově základní školy
 • ikona souboruosks 05 Jaký je školský obvod základní školy pro mé dítě
 • ikona souboruosks 06 Jak postupovat při zápisu dětí do 1. ročníku základní školy
 • ikona souboruosks 07 Jak postupovat při vyřizování stížností týkajících se oblastí školství 
 • ikona souboruosks 08 Co dělat, když chcete opravovat kulturní památku nebo objekt v MPZ?

Odbor rozvoje města

 • ikona souboruorm 01 Územní plán Turnov, Návrh na změnu územního plánu
 • ikona souboruorm 02 Koordinované závazné stanovisko
 • ikona souboruorm 03 Vyjádření k pozemku z hlediska územního plánování X Územně plánovací informace 

Odbor sociálních věcí

 • ikona souboruosv 01 Ocitli jste se ve složité životní situaci a potřebujete uspořádat své rodinné poměry v souladu se svojí rodičovskou zodpovědností k nezletilým dětem?
 • ikona souboruosv 02 Jste-li vlastníkem průkazu osoby se zdravotním postižením II. nebo III. stupně (ZTP, ZTP/P), máte nárok na parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. 
 • ikona souboruosv 03 Zhoršil se Váš zdravotní stav nebo rodinného příslušníka natolik, že není možné přebírat důchod a hospodařit s ním?
 • ikona souboruosv 04 Ocitli jste se v těžké životní situaci a jste ohroženi sociálním vyloučením?
 • ikona souboruosv 05 Máte problém Vy nebo Vaši rodinní příslušníci s návykovými látkami? 

Odbor životního prostředí

 • ikona souboruozp 01 Ochrana ZPF - zemědělského půdního fondu
 • ikona souboruozp 02 Oznámení o umístění trvalých včelstev, Státní veterinární péče - povolení konání trhů a svodu zvířat
 • ikona souboruozp 03 Vydání loveckého lístku
 • ikona souboruozp 04 Státní správy lesů - Souhlas se stavbou nebo využití území do vzdálenosti 50 m od lesního pozemku a na lesním pozemku, Odnětí a omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • ikona souboruozp 05 Vodoprávní úřad - Stavební povolení vodního díla, Povolení nakládání s vodami, kolaudace vodního díla, Vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace
 • ikona souboruozp 06 Odpady - státní správa - nebezpečené odpady, hlášení produkce
 • ikona souboruozp 07 Ochrana ovzduší - příspěvek na ekolog. vytápění, poplatky za střední zdroje znečišťování ovzduší, poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší
 • ikona souboruozp 09 Správa a přidělování ornice
 • ikona souboruozp 10 Kácení dřevin rostoucích mimo les
 • ikona souboruozp 11 Ochrana přírody a krajiny - stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku
 • ikona souboruozp 12 Vydání rybářského lístku
 • ikona souboruozp 13 Komunální odpad
11.6.2012 10:45:14 - aktualizováno 2.11.2016 13:54:34 | přečteno 11851x | Richard Mochal
 

Kontakty

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

odbory MěÚ Turnov

Datová schránka: vehbxe9

tel.: 481 366 111
tel.: 481 366 101

GSM brány (T-Mobile):
737 204 264 / 731 629 928
731 677 508 / 734 688 835

fax: 481 366 112

e-mail: mu@turnov.cz

profil na Facebooku

další kontakty...

Úřední hodiny

Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Odbor dopravní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-12:00

Odbor správní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Živnostenský úřad
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Podatelna
Po: 7:00-17:30
Út: 7:00-15:30
St: 7:00-17:30
Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-15:30

 
load