Na obsah stránky

 

Město Turnov vypisuje VŘ na pozici GIS a ÚAP PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

dle § 7 zákona 312/2002 Sb.

prodloužení termínu

 

Název územního samosprávného celku: Město Turnov

 

Druh a místo výkonu práce:

1) Geografický informační systém

2) Agenda územně analytických podkladů

Odbor rozvoje města, Městský úřad Turnov

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • tvorba a správa geografického informačního systému
 • analýzy geografických informací

Požadavky pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti:

 • zájemce musí splňovat předpoklady podle § 4 zákona 312/2002 Sb.
 • ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání
 • výhodou vzdělání se zaměřením: kartografie, geodézie, geografie, geoinformatika, krajinná ekologie, krajinné inženýrství
 • velmi dobrá znalost práce s výpočetní technikou
 •  základní znalost programování
 • znalost SW pro správu a analýzu informací o území
 • znalost práce s Geografickým informačním systémem
 • vhodné i pro absolventy bez praxe

Platová třída odpovídající druhu práce: 9 plat. třída dle nařízení vlády 564/2006 Sb.,

v pl. znění

 

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  přesné označení výběrového řízení
 •  jméno, příjmení a titul uchazeče
 •  datum a místo narození uchazeče
 •  státní příslušnost uchazeče
 •  místo trvalého pobytu uchazeče
 •  číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 •  datum a podpis uchazeče

Lhůta pro podání přihlášky: Do  31.03.2017 do 12:00 hodin.

 

Výčet dokladů, které zájemce přiloží k přihlášce:

 •  strukturovaný životopis
 •  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 •  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo a způsob podání přihlášky: Poštou na níže uvedenou adresu nebo osobně doručit do podatelny MěÚ Turnov, Ant. Dvořáka 335, Turnov.

 

Adresa, na kterou se přihláška odesílá:

Městský úřad Turnov, Jana Chlupová, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

 

 

V Turnově dne: 16.03.2017

 

Ing. Miroslav Šmiraus

vedoucí MěÚ Turnov

16.3.2017 12:31:39 | přečteno 157x | Ing. Jana Chlupová
 

Kontakty

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

odbory MěÚ Turnov

Datová schránka: vehbxe9

tel.: 481 366 111
tel.: 481 366 101

GSM brány (T-Mobile):
737 204 264 / 731 629 928
731 677 508 / 734 688 835

fax: 481 366 112

e-mail: mu@turnov.cz

profil na Facebooku

další kontakty...

Úřední hodiny

Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Odbor dopravní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-12:00

Odbor správní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Živnostenský úřad
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Podatelna
Po: 7:00-17:30
Út: 7:00-15:30
St: 7:00-17:30
Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-15:30

 
load