Na obsah stránky

Navigace

Město

 

Složení zastupitelstva města

 zm baca

Bc. Zbyněk Báča

email: zbynek.baca@centrum.cz
TELEFON: 481 120 226

Koníčky: turistika, sport, prožitková pedagogika, člen Klubu českých turistů, Sokola Turnov, vedoucí turistického oddílu Máci Turnov.

Bez politické příslušnosti, zvolen za Turnov potřebuje změnu.

 zm cerny Arnošt Černý

email: arn.cerny@seznam.cz
telefon: 605 528 028

Člen Ano 2011, zvolen za Ano 2011.

zm cervinkova

Šárka Červinková 

email: sarka-cerv@seznam.cz
telefon: 603 470 698

Bez politické příslušnosti, zvolena za ČSSD.

 zm fric

Mgr. Jaromír Frič

email: reditel@2zs-turnov.cz  
telefon: 606 682 845 

Zájmy: sport - snowboarding, tenis, cykloturistika, vodní sporty ..., práce  se dřevem. Ženatý, 4 děti.

Člen ODS, zvolen za ODS.

 zm hocke


Ing. Tomáš Hocke

email: t.hocke@mu.turnov.cz

K nejzajímavějším úkolům, které v Turnově řešil, je bezesporu rekonstrukce synagogy a kamenářský dům v sousedství Muzea Českého ráje. Dlouhodobě se věnuje činnosti turnovských skautů, v jejichž čele stojí – celoročně pracuje s dětmi, jezdí na letní tábory, hraje skautské divadlo a spoluvytváří další akce pro děti. Proto chce podporovat sdružení a organizace pracující s dětmi a mládeží, a tak aktivně vystupovat proti hrozbám drog, návykových látek, šikaně a vandalismu. Dalším cílem je posilování otevřenosti úřadů vůči veřejnosti.
Je předsedou komise pro rozvoj a správu majetku, předsedou komise pro městskou památkovou zónu, členem komise sportovní. Zastupitelstvem byl určen jako zastupitel odpovědný za spolupráci na územním plánu.
Má ženu Martinu a dvě dcery. Relaxuje vysokohorskou turistikou a obdivuje lidovou architekturu Českého ráje.
Od března 2013 je starostou Města Turnova.

Bez politické příslušnosti, zvolen za Nezávislý blok - SNK.

 zm hodik

MUDr. Daniel Hodík

email: d.hodik@zm.turnov.cz

Člen TOP 09, zvolen za TOP 09.

 houskova Mgr. Petra Houšková

email: houskapetra@seznam.cz
telefon: 723 226 172

Bez politické příslušnosti, zvolen za Nezávislý blok - SNK.
 zm hudec

Tomáš Hudec

email: tohu@email.cz
telefon: 721 287 928, 481 321 074

Člen ČSSD, místopředseda MO Turnov ČSSD, člen sportovní komise, člen dozorčí rady MST, člen OVV ČSSD.

Člen ČSSD, zvolen za ČSSD.

 zm jiranek

Karel Jiránek

email: k.jiranek@seznam.cz
telefon: 603 221 097

Bez politické příslušnosti, zvolen za Nezávislý blok - SNK.

 zm knizek Ing. Jaroslav Knížek

email: jaroslav.knizek@efco.cz
telefon: 725 772 444 

Člen Ano 2011, zvolen za Ano 2011.
 zm kordova

Eva Kordová

email: evakordova@seznam.cz
telefon: 736 712 400

Její profesní život je spojen s turnovskou knihovnou. Znají ji stovky malých i dospělých Turnováků z nejrůznějších pořadů knihovny, kulturních akcí pořádané městem i jinými pořadateli (například literární pořady Na Sboře, programy střediska volného času).
Jako členka rady, předsedkyně komise pro občanské záležitosti a členka komise kulturní se aktivně věnuje problematice kultury, dětí a mládeže i seniorů. Podílí se na zkvalitňování komunikace úřadu s občany. Této problematice by se ráda věnovala i nadále. Chce se zasadit o dokončení rekonstrukce návsi v Mašově, a to i bez dotací. Je členkou odborných knihovnických organizací i místních spolků. Mezi její zájmy patří hudba, divadlo a podle času, kterého má málo, také zahrádkaření a turistika.
Je matkou dvou synů, babičkou tří vnoučat.

Bez politické příslušnosti, zvolena za Nezávislý blok - SNK.

 zm kos

Jiří Kos

email: jirikosmasov@seznam.cz
telefon: 737 581 668

Bez politické příslušnosti, zvolen za Nezávislý blok - SNK.

 zm kriz Ing. Michal Kříž

email: m.kriz@zm.turnov.cz
telefon: 775 986 092

Člen Ano 2011, zvolen za Ano 2011.
 zm kunetka

Ivan Kunetka

email: kuna.i@seznam.cz
telefon: 604 974 707
www stránky

Člen Strany zelených, zvolen za Turnov potřebuje změnu.

 zm loukota

Mgr. Michal Loukota

email: michal.loukota@centrum.cz 
telefon: 737 131 295
www stránky

Člen TOP 09, zvolen za TOP 09. 

 zm maierova

PhDr. Hana Maierová

email: h.maierova@zm.turnov.cz
telefon: 485 226 487

Jako historička a archivářka Muzea Českého ráje začala od roku 1994 působit v radě města, v roce 1999 byla zvolena místostarostkou a v roce 2006 poprvé starostkou Turnova. V této funkci působila do února 2013.
Pro toto volební období vidí své priority především ve zdárném dokončení rekonstrukcí ulic a chodníků dotčených projektem Čistá Jizera, v úpravě turnovských sídlišť, zahájení regenerace sídliště u nádraží, zahájení realizace některého ze sportovišť v Maškově zahradě a realizaci maximálního množství projektů s využitím státních a evropských dotací. Nadále chce zlepšovat vzájemnou komunikaci úřadu s turnovskými občany.
Kromě uvedených činností se specializuje na oblast cestovního ruchu, památkové péče a rozvoje města, kde je členkou odborných komisí a sdružení. Je předsedkyní Sdružení Český ráj, členkou předsednictva Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska, členkou rady Sdružení obcí Libereckého kraje.
Je vdaná, má dvě dcery, dvě vnoučata, k zájmům patří cestování, poznávání památek.

Bez politické příslušnosti, zvolena za Nezávislý blok - SNK.

 zm mikula


Jiří Mikula

email: jmikula@pekarnamikula.cz
telefon: 608 313 536

Bez politické příslušnosti, zvolen za TOP 09.

 zm rezler

Jiří Rezler

email: rezler.jiri1@seznam.cz
telefon: 728 072 236

Člen ČSSD, zvolen za ČSSD.

  Ing. Vítězslav Sekanina

email: v.sekanina@zm.turnov.cz

Bez politické příslušnosti, zvolen za Svobodné.
 zm soudsky

Ing. Petr Soudský

email: p.soudsky@atlas.cz
telefon: 481 389 999

Zájmy: sport, cestování, historie. 

Člen Top 09, zvolen za TOP 09.

 zm svobodova Mgr. Jana Svobodová

email: j.svob@seznam.cz
telefon: 724 022 275

Bez politické přísušnosti, zvolena za Ano 2011.
 zm sorejs Ing. Miloslav Šorejs

email: miloslav@sorejs.cz

 Bez politické příslušnosti, zvolen za Nezávislý blok - SNK.
 zm spetlik

Mgr. Otakar Špetlík

email: spetliko@gmail.com
telefon. 731 677 495

Absolvent PřFUK Praha, obor biologie-chemie, původně ped. pracovník.

Člen ODS, zvolen za ODS.


zm tomasek

MUDr. Jiří Tomášek

email: jiri.tomasek@nemlib.cz
telefon: 777 767 891

Od roku 1984 pracuje na interním oddělení turnovské nemocnice, kde od r. 1995 zastává funkci primáře. Vedle kvalitní odborné práce klade velký důraz na vstřícnou komunikaci s pacienty. Je dlouholetým členem zastupitelstva. Nadále chce hájit zájmy turnovské nemocnice a zejména jejích pacientů, věnovat se i zkvalitňování sociální péče v městských zařízeních. Zajímá se také o problematiku životního prostředí a kvalitu života ve městě.
Předsedá komisi pro Zdravotně sociální služby (městská organizace zajišťující provoz domova důchodců, penzionů i terénní pečovatelské služby). Je tedy garantem dohledu nad kvalitou těchto služeb a spravedlivého řešení žádostí o přijetí do těchto zařízení.
Je ženatý, manželka je lékařka, má dvě dospělé děti. Zájmy - rodina, literatura, příroda.

Bez politické příslušnosti, zvolen za Nezávislý blok - SNK.

 zm tomsa

Ing. Tomáš Tomsa

email: t.tomsa@centrum.cz
telefon: 731 155 233

Po studiu oboru ekologie krajiny pracoval dlouhé období v oblasti ochrany přírody. Z funkce vedoucího CHKO Český ráj před lety odešel do privátní sféry. Podařilo se mu přeměnit ve skutečnost svou vizi nového pojetí vybavení dětských hřišť ve firmě Tomovy parky, kterou spoluvlastní, i myšlenku přírodního areálu pro volný čas "Šťastná země". Zde pořádá s kolegy nepřeberné množství akcí, např. Slavnosti slámy Slamák. Ve funkci zastupitele města využívá především své původní odbornosti při diskuzích o ekologických tématech.
Je předsedou komise pro životní prostředí, kde využívá nejen své odbornosti, ale i deatilních znalostí problémů Turnova.
Pokud zbývá čas, zabývá se turistikou a cestováním. Jako otec tří dětí se věnuje rodině, i když mnoho povinností leží především na manželce.

Bez politické příslušnosti, zvolen za Ano 2011.

 zm uchytil

RNDr. Josef Uchytil, Dis.

email: j.uchytil@zm.turnov.cz
telefon: 724 689 278
www stránky

Bez politické příslušnosti, zvolen za Turnov potřebuje změnu.

 zm zikuda

František Zikuda

email: frantisek@zikuda.cz
telefon: 602 364 440 

Je odborníkem v oboru vodohospodářských staveb. Občané nejen v Turnově, ale i v širokém regionu od Krkonoš až po Mladoboleslavsko ho znají především ve spojení s firmou realizující rekonstrukce a výstavbu vodovodů i kanalizací. Do popředí své práce klade nejen zajištění kvality staveb, ale i co nejmenší zatěžování občanů, jichž se průběh prací bezprostředně dotýká. Jako člen zastupitelstva přispívá svými odbornými názory k řešení problémů v oblasti investic. I pro příští období je tato oblast jeho prioritou, zvláště pak kvalitní provedení a dokončení projektu Čistá Jizera.
Jako předseda komise dopravní a komise sportovní usiluje o systémové řešení problémů a témat, které jsou pro tyto oblasti v Turnově zásadní
Je stále aktivním sportovcem, v centru jeho zájmu je pak družstvo šachistů, které se drží ve své kategorii na české špičce. Je otcem otec dvou dospělých synů a dcery.

Bez politické příslušnosti, zvolen za Nezávislý blok - SNK. 

Historie složení zastupitelstva města od roku 1990

22.10.2014 12:00:08 | přečteno 9760x | Richard Mochal
 

Kontakty

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

odbory MěÚ Turnov

Datová schránka: vehbxe9

tel.: 481 366 111
tel.: 481 366 101

GSM brány (T-Mobile):
737 204 264 / 731 629 928
731 677 508 / 734 688 835

fax: 481 366 112

e-mail: mu@turnov.cz

profil na Facebooku

další kontakty...

Úřední hodiny

Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Odbor dopravní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-12:00

Odbor správní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Živnostenský úřad
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Podatelna
Po: 7:00-17:30
Út: 7:00-15:30
St: 7:00-17:30
Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-15:30

 
load