Na obsah stránky

Navigace

Město

 

Územní plán Turnov

Územní plán Turnov vydalo zastupitelstvo města usnesením č. 299/2014 ze dne 26.06.2014. Účinnosti nabyl 26.07.2014.

ilustrační obrázek

ikona souboruVeřejná vyhláška - oznámení o vydání ÚP Turnov
ikona souboruOpatření obecné povahy o vydání ÚP Turnov

Územní plán Turnov

Odůvodnění Územního plánu Turnov

Vyhodnocení vlivů Územního plánu Turnov na trvale udržitelný rozvoj území


Dále jsou zpracovány Územní studie bytové zóny Daliměřice, Územní studie rozvojové lokality Hruštice - Károvsko a Územní studie rozvojové lokality Durychov - Na Kamenci (k nahlédnutí ZDE).

Pro nahlížení do mapové aplikace pro území ORP Turnov, která má pouze informativní charakter, lze využít geografický informační systém - GIS
Pro optimální chod aplikace doporučujeme používat prohlížeč Firefox. Zveřejněny jsou územní plány vč. základních regulativů, územní studie, územně analytické podklady a další informace o území.

AKTUALITY:

Probíhá pořizování Změny č. 1 Územního plánu Turnov

Zastupitelstvo města Turnov usnesením č. 254/2015 ze dne 25.6.2015 schválilo podnět k pořízení Změny č. 1 Územního plánu Turnov. Smyslem změny územního plánu by neměla být změna koncepce uspořádání území a vymezování nových zastavitelných ploch, ale především by se mělo jednat o drobné a formální úpravy územního plánu (např. úprava podmínek funkčního využití a prostorového uspořádání některých ploch aj.). Na základě schváleného podnětu a do té doby doručených ikona souborunávrhů na změny zpracoval pořizovatel (Městský úřad Turnov - odbor rozvoje města) ikona souborunávrh Zadání Změny č. 1 ÚP Turnov. V rámci projednání návrhu zadání byly uplatněny ikona souborupřipomínky. Pořizovatel všechny připomínky doručené ve stanoveném termínu zapracoval a poté ikona souboruZadání Změny č. 1 ÚP Turnov schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 406 ze dne 17.12.2015. Následně byl vybrán zpracovatel změny Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář. Zpracovatel vyhotovil ikona souboruNávrh Změny č. 1 Územního plánu Turnov, o kterém se konalo společné jednání. Vzhledem k obsahu některých stanovisek, se kterými se pořizovatel neztotožnil, probíhala dohodovací jednání, z nichž poslední bylo ukončeno 16.03.2017. Následně 17.03.2017 pořizovatel odeslal krajskému úřadu žádost o posouzení návrhu z hlediska nadřazené dokumentace, vč. stanovisek a návrhu jejich vyhodnocení a připomínek a návrhu jejich vyhodnocení.

Současný stav pořizování

Pořizovatel čeká na stanovisko krajského úřadu z hlediska nadřazené dokumentace. Poté pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhotoví pokyny k úpravě návrhu a předá je zpracovateli.  O upraveném návrhu se bude konat veřejné projednání (pravděpodobně během léta 2017, oznámeno bude veřejnou vyhláškou). Po vyhodnocení a projednání případných námitek a připomínek uplatněných v rámci veřejného projednání zpracovatel vyhotoví čistopis a zastupitelstvo města bude moci změnu vydat. Termín vydání nelze přesně odhadnout, předpokládáme 2. polovinu roku 2017.


Obecně k procesu pořizování změny územního plánu: ikona souboruposter


8.6.2012 17:20:06 - aktualizováno 20.3.2017 16:53:32 | přečteno 7807x | radka.lanska
 

Kontakty

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

odbory MěÚ Turnov

Datová schránka: vehbxe9

tel.: 481 366 111
tel.: 481 366 101

GSM brány (T-Mobile):
737 204 264 / 731 629 928
731 677 508 / 734 688 835

fax: 481 366 112

e-mail: mu@turnov.cz

profil na Facebooku

další kontakty...

Úřední hodiny

Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Odbor dopravní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-12:00

Odbor správní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Živnostenský úřad
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Podatelna
Po: 7:00-17:30
Út: 7:00-15:30
St: 7:00-17:30
Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-15:30

 
load