Na obsah stránky

Navigace

Město

 

Starosta města

V čele městského úřadu je starosta. Zastupuje město navenek, má právo při významných událostech a občanských obřadech užívat závěsného odznaku se státním znakem České republiky.
 • Připravuje, svolává a řídí schůze rady města a zastupitelstva města a společně s členem rady města nebo zastupitelstva podepisuje přijatá usnesení jednotlivých orgánů.
 • Starosta spolu s místostarostou podepisuje obecně závazné vyhlášky a nařízení.
 • Starosta je odpovědný ze své činnosti zastupitelstvu města.
 • Plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele vůči uvolněným členům ZM a tajemníkovi - § 103 odst. 4 písm.i) zákona 128/2000 o obcích.
 • Jmenuje a odvolává tajemníka - § 103 odst. 3 zákona 128/2000 Sb. o obcích.
 • Kompetence starosty jsou dány zákonem 128/2000 Sb. zejména § 103 až 108. 

Ing. Tomáš Hocke

foto 2DSC3929abstarosta Města Turnova

kancelář č. 223, tel. č. +420 481 366 223
t.hocke@mu.turnov.cz

Funkční přiřazení činností:

 • MěÚ - ORM, OSM, OŠKS
 • památková péče, KT, OS - kontrolní činnost, OCR
   
 • Hrad Valdštejn
 • TST- problematika OSM 
 • Vodohospodářské sdružení - Rada sdružení 
 • poskytuje informace do sdělovacích prostředků 
 • odpovídá za styk s veřejností 
 • dle zákona č. 138/1973 Sb. o vodách v platném znění, a nařízení vlády č. 100/1999 Sb., o ochraně před povodněmi, řídí komisi povodňovou komisi
 • zastupuje město ve Sdružení obcí libereckého kraje - SOLK
 • zastupuje město ve SMOČR- rozvoj a cestovní ruch
 • zastupuje město ve Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezka 
 • Mikroregion Jizera 
 • Sdružení Český ráj

Dokumenty

24.7.2013 15:33:38 | přečteno 4201x | Richard Mochal
 

Kontakty

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

odbory MěÚ Turnov

Datová schránka: vehbxe9

tel.: 481 366 111
tel.: 481 366 101

GSM brány (T-Mobile):
737 204 264 / 731 629 928
731 677 508 / 734 688 835

fax: 481 366 112

e-mail: mu@turnov.cz

profil na Facebooku

další kontakty...

Úřední hodiny

Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Odbor dopravní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-12:00

Odbor správní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Živnostenský úřad
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Podatelna
Po: 7:00-17:30
Út: 7:00-15:30
St: 7:00-17:30
Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-15:30

 
load