Na obsah stránky

Navigace

Město

 

Starosta města

V čele městského úřadu je starosta. Zastupuje město navenek, má právo při významných událostech a občanských obřadech užívat závěsného odznaku se státním znakem České republiky.

 • Připravuje, svolává a řídí schůze rady města a zastupitelstva města a společně s členem rady města nebo zastupitelstva podepisuje přijatá usnesení jednotlivých orgánů.
 • Starosta spolu s místostarostkou podepisuje obecně závazné vyhlášky a nařízení.
 • Starosta je odpovědný ze své činnosti zastupitelstvu města.
 • Plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele vůči uvolněným členům ZM a tajemníkovi - § 103 odst. 4 písm.i) zákona 128/2000 o obcích.
 • Jmenuje a odvolává tajemníka - § 103 odst. 3 zákona 128/2000 Sb. o obcích.
 • Kompetence starosty jsou dány zákonem 128/2000 Sb. zejména § 103 až 108.  foto 2

DSC3929abIng. Tomáš Hocke

starosta Města Turnova

kancelář č. 223, tel. č. +420 481 366 223
t.hocke@mu.turnov.cz

Funkční přiřazení činností zejména:
 • koordinace činnosti vedení města
 • komunikace s veřejností
 • správa majetku
 • investice
 • rozvoj města
 • územní plán
 • rozpočet města
 • krizové řízení
 • městská policie
 • památková péče
 • Krajská nemocnice Liberec
 • Vodohospodářské sdružení Turnov
 • Svaz měst a obcí ČR – finanční komise
 • Mikroregion Jizera
 

Kontakty

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

odbory MěÚ Turnov

Datová schránka: vehbxe9

tel.: 481 366 111
tel.: 481 366 101

GSM brány (T-Mobile):
737 204 264 / 731 629 928
731 677 508 / 734 688 835

fax: 481 366 112

e-mail: mu@turnov.cz

profil na Facebooku

další kontakty...

Úřední hodiny

Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Odbor dopravní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-12:00

Odbor správní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Živnostenský úřad
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Podatelna
Po: 7:00-17:30
Út: 7:00-15:30
St: 7:00-17:30
Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-15:30

 
load