Na obsah stránky

Navigace

Město

 

Úkoly a pravomoce rady města

Tento výkonný orgán města (v oblasti samostatné působnosti) má 9 členů a je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu města.

Rada města je vždy tvořena starostou, místostarosty a dalšími členy, zvolenými zastupitelstvem města na jeho ustavujícím zasedání.

Rada města zejména:

 • zabezpečuje hospodaření obce
 • plní závazky zakladatele vůči založeným měststkým organizacím
 • projednává a řeší připomínky, návrhy a podněty zastupitelů, komisí a občanů města
 • zřizuje a ruší komise
 • řídí městský úřad v oblasti samostatné působnosti
 • ukládá mu úkoly a rozhoduje o jeho organizační struktuře
 • zabezpečuje veškeré další další otázky spadající do samostné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny městskému zastupitelstvu
 • přijímá petice a zabezpečuje jejich projednání
 • rada také může ukládat pokuty, a to v případě mimořádných událostí, kdy může právnickým osobám nařídit poskytnutí pomoci k odstranění následků (např. havárie, povodně apod.)
 • pokutu může též uložit při porušení obecně závazné vyhlášky, za znečišťování nebo narušování životního prostředí

Jednání rady města jsou neveřejná. Z jednání RM je pořizován zápis. Rada se při svém jednání řídí jednacím řádem.

Termíny jednání RM v roce 2017:

11.1., 26.1., 1.2., 16.2., 8.3., 30.3., 5.4., 27.4., 10.5., 25.5., 7.6., 29.6., 12.7., 9.8., 31.8., 6.9., 21.9., 4.10., 19.10., 8.11., 30.11., 6.12., 14.12. 


Městští radní (abecedně) (členové rady jsou současně městskými zastupiteli):

 • Ing. Tomáš Hocke
 • Mgr. Petra Houšková
 • Karel Jiránek
 • Ing. Jaroslav Knížek
 • Eva Kordová
 • Ing. Michal Kříž
 • PhDr. Hana Maierová
 • Mgr. Jana Svobodová
 • František Zikuda

Historie složení rady města od roku 1990.

11.6.2012 17:45:50 | přečteno 3600x | Richard Mochal
 

Kontakty

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

odbory MěÚ Turnov

Datová schránka: vehbxe9

tel.: 481 366 111
tel.: 481 366 101

GSM brány (T-Mobile):
737 204 264 / 731 629 928
731 677 508 / 734 688 835

fax: 481 366 112

e-mail: mu@turnov.cz

profil na Facebooku

další kontakty...

Úřední hodiny

Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Odbor dopravní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-12:00

Odbor správní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Živnostenský úřad
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Podatelna
Po: 7:00-17:30
Út: 7:00-15:30
St: 7:00-17:30
Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-15:30

 
load