Na obsah stránky

Navigace

Město

 

Kronika Města Turnova

Významným dokladem vztahu města k vlastní historii i k budoucím generacím je péče o městskou kroniku. Zajišťování každoročních zápisů o nejdůležitějších událostech v jednotlivých oblastech života města a jeho obyvatel je dokonce povinností danou zákonem, který byl vydán již v roce 1920 a je v nezměněné podobě platný dodnes. Všechny městské kroniky jsou doposud uloženy na Městském úřadě v Turnově, i když by uzavřené svazky měly být vždy po deseti letech uloženy v okresním archívu. Tato instituce přece jen skýtá, dalo by se říci, úřední záruku, že nebudou zápisy poškozeny, ztraceny apod. Je otázkou, zda by takto uložené svazky městské kroniky nebyly dnes dochovány ve větší úplnosti.

bonustv

A nyní již informace o jednotlivých zachovaných svazcích městské kroniky:

  • Pamětní kniha města Turnova 1930 - 1931 v celokožené vazbě se zlatou ořízkou má 559 stran. Byla založena v září 1929 a obsahuje retrospektivně pořízené zápisy za roky 1918 - 1929
  • Pamětní kniha města Turnova 1932 - 1939, ve stejné vazbě jako předchozí, má 648 stran. Léta 1937 - 1939 byla zrpacována dodatečně po skončení druhé světové války
  • Kronika města Turnova 1940 - 1948 má celoplátěnou vazbu a obsahuje 477 stran textu. Zápisy z válečných let byly pořízeny dodatečně
  • Kronika města Turnova 1971 - 1976 má jednoduchou umělou vazbu a zápisy na 280 stranách
  • Kronika od roku 1993 je psána s využitím počítačové techniky, přičemž každý rok je v samostatném svazku, v posledních letech o rozsahu 250 - 300 stran.Pro každý rok byla také pořízena fotografická příloha, od roku 1995 i samostatná příloha dokumentační. Zvláštní fotografické přílohy byly zpracovány pro listopadové dny roku 1989 (17.11. - 27.11.) a pro slavností událost - odhalení pamětní desky prof. J. Patočkovi 1. června 1990, kdy Turnov navštívil i prezident V. Havel a další významné osobnosti.

Zda se někdy podaří dohledat chybějící zápisy z let 1949 - 1970 a 1977 - 1988 je otázkou. Vždyť kronika v těch letech prokazatelně vedena byla.

Důležitým a dosud nesplněným úkolem pak zůstává zachycení mnohých událostí na pamětnících a jejich ochotě na tomto nelehkém úkolu spolupracovat.

Kronika města Turnova za rok 2013 získala první místo v soutěži O nejlepší kroniku Libereckého kraje za roky 2012 a 2013 v kategorii obcí nad 2 000 obyvatel. Soutěž vyhlásil Liberecký kraj ve spolupráci se Státním okresním archivem v Semilech, přihlášené kroniky hodnotila odborná porota složená z historiků, archivářů a kronikářů.

Kronikáři

Posledním předrevolučním kronikářem byl Mgr. Jan Touš, poté převzal vedení tohoto významného dokumentu prom. fil. Václav Jenšovský, který jej vedl v letech 1990-1994. Následně se kronikářkou stala čerstvá zastupitelka a historička Okresního muzea Českého ráje, paní PhDr. Hana Maierová, který ji vedla nejdelší porevoluční období, a to v letech 1995-2002. Avšak poté co se stala místostarostkou města a nápor povinností zesílil,  předala práci panu Pavlu Charouskovi, který souběžně vykonával i fotokronikářské práce, a to v letech 2003-2006. Ten však s ohledem na pracovní vytížení předal kronikářskou práci paní Janě Zajícové, která ji vedla v letech 2007-2012. Od roku 2013 je kronikářkou města jmenována paní Mgr. Alžběta Kulíšková, vedoucí oddělení historických sbírek Muzea Českého ráje v Turnově.
Kontakt na kronikářku: kronika@turnov.cz.

Zápisy do kroniky

Další kroniky či obdobné zdroje z území města


8.6.2012 17:24:36 - aktualizováno 9.1.2017 8:01:52 | přečteno 4819x | Richard Mochal
 

Kontakty

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

odbory MěÚ Turnov

Datová schránka: vehbxe9

tel.: 481 366 111
tel.: 481 366 101

GSM brány (T-Mobile):
737 204 264 / 731 629 928
731 677 508 / 734 688 835

fax: 481 366 112

e-mail: mu@turnov.cz

profil na Facebooku

další kontakty...

Úřední hodiny

Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Odbor dopravní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-12:00

Odbor správní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Živnostenský úřad
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Podatelna
Po: 7:00-17:30
Út: 7:00-15:30
St: 7:00-17:30
Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-15:30

 
load