Na obsah stránky

Navigace

Město

 

Společná cesta k přírodním vědám

Cílem projektu je rozvíjet přeshraniční spolupráci mezi městem Turnov a obcí Ottendorf-Okrilla a to zejména v oblasti práce s mládeží a dětmi. Projekt chce podnítit zájem mladé generace o přírodní a technické vědy a zájem o německý jazyk. Projekt je realizován ve spolupráci se Střediskem pro volný čas dětí a mládeže a koordinátorem aktivit byl určen Ing. Tomáš Špinka.  

http://www.ziel3-cil3.eu/cs/

Číslo projektu: 100127305

Město Turnov spolu s Městem Ottendorf-Okrilla získalo v srpnu 2013 příslib dotace na projekt „Společná cesta k přírodním vědám“, z fondů EU prostřednictvím Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Žádost o dotaci byla podána na české straně v lednu 2012, na konci roku byla upravena z důvodu limitujících financí v operačním programu. Původní záměr spojený s rekonstrukcí hvězdárny v Turnově byl přepracován na drobné investiční úpravy a nákupy do budovy Střediska pro volný čas dětí a mládeže „Žlutá ponorka“.

Předpokládané celkové způsobilé výdaje na projekt činí za Město Turnov 119.853 € a za Město Ottendorf-Okrilla 106.611,13 €. Dotace je tvořena na české straně finančními prostředky Evropské unie (85% z ERDF) a státního rozpočtu (5%), tedy celkem 90% celkových způsobilých výdajů.

Cílem projektu je rozvíjet přeshraniční spolupráci mezi městem Turnov a obcí Ottendorf-Okrilla a to zejména v oblasti práce s mládeží a dětmi. Projekt chce podnítit zájem mladé generace o přírodní a technické vědy a zájem o německý jazyk. Projekt je realizován ve spolupráci se Střediskem pro volný čas dětí a mládeže a koordinátorem aktivit byl určen Ing. Tomáš Špinka.

Plánované aktivity projektu :

 • 2 workshopy učitelů
 • 4 společné přírodovědecké dílny 2 pro mladší a 2 pro starší děti
 • 2 společné přeshraniční přírodovědecké burzy
 • 2 společná přírodovědecká soustředění (přírodní kempy)
 • průběžné výměny dat mezi oběma stranami
 • setkání projektového týmu

Termín realizace: 1.9.2013 – 31.8.2014

Pozvánka na rodinné odpoledne na zahradě v rámci projektu "Společná cesta k přírodním vědám" dne 18.června 2014 - ikona souboru"Žlutá ponorka open".

Články:

evropsky fond pro regionální rozvoj Ziel 3

Společná cesta k přírodním vědám

01  Jednání projektového týmu  03 09 2013

01 Jednání projektového týmu 03 09 2013

 
02  Jednání projektového týmu  03 09 2013

02 Jednání projektového týmu 03 09 2013

 
03  Jednání projektového týmu  03 09 2013

03 Jednání projektového týmu 03 09 2013

 
04  Jednání projektového týmu  03 09 2013

04 Jednání projektového týmu 03 09 2013

 
01  Workshop učitelů  Ottendorf  02 10 2013

01 Workshop učitelů Ottendorf 02 10 2013

 
02  Workshop učitelů  Ottendorf  02 10 2013

02 Workshop učitelů Ottendorf 02 10 2013

 
03  Workshop učitelů  Ottendorf  02 10 2013

03 Workshop učitelů Ottendorf 02 10 2013

 
04  Workshop učitelů  Ottendorf  02 10 2013

04 Workshop učitelů Ottendorf 02 10 2013

 
05  Workshop učitelů  Ottendorf  02 10 2013

05 Workshop učitelů Ottendorf 02 10 2013

 
06  Workshop učitelů  Ottendorf  02 10 2013

06 Workshop učitelů Ottendorf 02 10 2013

 
07  Workshop učitelů  Ottendorf  02 10 2013

07 Workshop učitelů Ottendorf 02 10 2013

 
08  Workshop učitelů  Ottendorf  02 10 2013

08 Workshop učitelů Ottendorf 02 10 2013

 
01 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

01 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

 
02 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

02 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

 
03 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

03 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

 
04 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

04 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

 
05 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

05 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

 
06 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

06 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

 
07 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

07 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

 
08 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

08 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

 
09 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

09 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

 
10 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

10 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

 
11 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

11 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

 
12 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

12 Setkání aktérů Turnov 29 01 2014

 
01 Projektový tým Ottendorf 05 02 2014

01 Projektový tým Ottendorf 05 02 2014

 
02 Projektový tým Ottendorf 05 02 2014

02 Projektový tým Ottendorf 05 02 2014

 
03 Projektový tým Ottendorf 05 02 2014

03 Projektový tým Ottendorf 05 02 2014

 
04 Projektový tým Ottendorf 05 02 2014

04 Projektový tým Ottendorf 05 02 2014

 
01 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

01 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
02 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

02 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
03 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

03 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
04 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

04 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
05 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

05 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
06 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

06 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
07 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

07 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
08 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

08 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
09 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

09 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
10 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

10 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
11 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

11 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
12 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

12 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
13 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

13 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
14 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

14 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
15 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

15 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
16 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

16 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
17 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

17 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
18 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

18 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
19 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

19 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
20 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

20 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
21 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

21 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
22 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

22 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
23 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

23 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
24 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

24 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
25 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

25 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
26 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

26 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
27 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

27 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
28 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

28 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
29 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

29 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
30 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

30 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
31 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

31 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
32 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

32 Přírodovědecké dílny Turnov 31 03 2014 a 01 04 2014

 
01 Projektový tým Ottendorf 16 05 2014

01 Projektový tým Ottendorf 16 05 2014

 
02 Projektový tým Ottendorf 16 05 2014

02 Projektový tým Ottendorf 16 05 2014

 
03 Projektový tým Ottendorf 16 05 2014

03 Projektový tým Ottendorf 16 05 2014

 
04 Projektový tým Ottendorf 16 05 2014

04 Projektový tým Ottendorf 16 05 2014

 
01 Přírodovědecké dílny Ottendorf 21 05 2014 a 22 05 2014

01 Přírodovědecké dílny Ottendorf 21 05 2014 a 22 05 2014

 
02 Přírodovědecké dílny Ottendorf 21 05 2014 a 22 05 2014

02 Přírodovědecké dílny Ottendorf 21 05 2014 a 22 05 2014

 
03 Přírodovědecké dílny Ottendorf 21 05 2014 a 22 05 2014

03 Přírodovědecké dílny Ottendorf 21 05 2014 a 22 05 2014

 
04 Přírodovědecké dílny Ottendorf 21 05 2014 a 22 05 2014

04 Přírodovědecké dílny Ottendorf 21 05 2014 a 22 05 2014

 
01 Přírodovědecké dílny Ottendorf 02 06 2014 a 03 06 2014

01 Přírodovědecké dílny Ottendorf 02 06 2014 a 03 06 2014

 
02 Přírodovědecké dílny Ottendorf 02 06 2014 a 03 06 2014

02 Přírodovědecké dílny Ottendorf 02 06 2014 a 03 06 2014

 
03 Přírodovědecké dílny Ottendorf 02 06 2014 a 03 06 2014

03 Přírodovědecké dílny Ottendorf 02 06 2014 a 03 06 2014

 
04 Přírodovědecké dílny Ottendorf 02 06 2014 a 03 06 2014

04 Přírodovědecké dílny Ottendorf 02 06 2014 a 03 06 2014

 
05 Přírodovědecké dílny Ottendorf 02 06 2014 a 03 06 2014

05 Přírodovědecké dílny Ottendorf 02 06 2014 a 03 06 2014

 
06 Přírodovědecké dílny Ottendorf 02 06 2014 a 03 06 2014

06 Přírodovědecké dílny Ottendorf 02 06 2014 a 03 06 2014

 
07 Přírodovědecké dílny Ottendorf 02 06 2014 a 03 06 2014

07 Přírodovědecké dílny Ottendorf 02 06 2014 a 03 06 2014

 
08 Přírodovědecké dílny Ottendorf 02 06 2014 a 03 06 2014

08 Přírodovědecké dílny Ottendorf 02 06 2014 a 03 06 2014

 
01 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

01 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
02 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

02 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
03 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

03 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
04 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

04 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
05 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

05 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
06 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

06 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
07 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

07 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
08 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

08 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
09 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

09 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
10 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

10 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
11 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

11 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
12 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

12 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
13 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

13 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
14 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

14 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
15 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

15 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
16 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

16 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
17 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

17 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
18 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

18 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
19 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

19 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
20 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

20 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
21 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

21 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
22 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

22 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
23 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

23 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
24 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

24 Přírodovědecké dílny Turnov 17 06 2014 a 18 06 2014

 
01 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

01 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
02 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

02 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
03 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

03 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
04 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

04 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
05 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

05 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
06 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

06 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
07 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

07 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
08 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

08 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
09 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

09 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
10 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

10 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
11 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

11 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
12 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

12 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
13 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

13 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
14 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

14 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
15 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

15 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
16 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

16 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
17 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

17 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
18 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

18 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
19 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

19 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
20 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

20 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
21 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

21 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
22 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

22 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
23 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

23 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
24 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

24 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
25 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

25 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
26 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

26 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
27 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

27 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
28 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

28 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
30 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

30 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
29 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

29 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
31 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

31 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
32 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

32 Přírodovědecká burza Turnov 18 06 2014

 
Stavebni upravy 01

Stavebni upravy 01

 
Stavebni upravy 02

Stavebni upravy 02

 
Stavebni upravy 03

Stavebni upravy 03

 
Stavebni upravy 04

Stavebni upravy 04

 
Stavebni upravy 05

Stavebni upravy 05

 
Stavebni upravy 06

Stavebni upravy 06

 
Stavebni upravy 07

Stavebni upravy 07

 
Stavebni upravy 08

Stavebni upravy 08

 
01 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

01 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
02 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

02 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
03 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

03 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
04 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

04 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
05 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

05 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
06 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

06 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
07 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

07 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
08 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

08 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
09 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

09 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
10 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

10 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
11 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

11 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
12 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

12 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
13 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

13 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
14 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

14 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
15 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

15 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
16 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

16 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
17 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

17 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
18 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

18 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
19 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

19 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
20 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

20 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
21 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

21 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
22 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

22 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014

 
23 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014  iQLANDIA

23 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014 iQLANDIA

 
24 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014  iQLANDIA

24 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014 iQLANDIA

 
25 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014  iQLANDIA

25 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014 iQLANDIA

 
26 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014  iQLANDIA

26 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014 iQLANDIA

 
27 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014  iQLANDIA

27 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014 iQLANDIA

 
28 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014  iQLANDIA

28 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014 iQLANDIA

 
29 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014  iQLANDIA

29 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014 iQLANDIA

 
30 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014  iQLANDIA

30 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014 iQLANDIA

 
31 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014  iQLANDIA

31 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014 iQLANDIA

 
32 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014  iQLANDIA

32 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014 iQLANDIA

 
33 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014  iQLANDIA

33 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014 iQLANDIA

 
34 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014  iQLANDIA

34 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014 iQLANDIA

 
35 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014  iQLANDIA

35 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014 iQLANDIA

 
36 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014  iQLANDIA

36 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014 iQLANDIA

 
37 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014  iQLANDIA

37 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014 iQLANDIA

 
38 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014  iQLANDIA

38 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014 iQLANDIA

 
39 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014 iQLANDIA

39 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014 iQLANDIA

 
40 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014 iQLANDIA

40 Společný přírodovědecký kemp Turnov 21 07 2014 až 25 07 2014 iQLANDIA

 
01 Jednání projektového týmu Turnov  Žlutá ponorka 20 08 2014

01 Jednání projektového týmu Turnov Žlutá ponorka 20 08 2014

 
02 Jednání projektového týmu Turnov  Žlutá ponorka 20 08 2014

02 Jednání projektového týmu Turnov Žlutá ponorka 20 08 2014

 
03 Jednání projektového týmu Turnov  Žlutá ponorka 20 08 2014

03 Jednání projektového týmu Turnov Žlutá ponorka 20 08 2014

 
04 Jednání projektového týmu Turnov  Žlutá ponorka 20 08 2014

04 Jednání projektového týmu Turnov Žlutá ponorka 20 08 2014

 
05 Jednání projektového týmu Turnov  Žlutá ponorka 20 08 2014

05 Jednání projektového týmu Turnov Žlutá ponorka 20 08 2014

 
06 Jednání projektového týmu Turnov  Žlutá ponorka 20 08 2014

06 Jednání projektového týmu Turnov Žlutá ponorka 20 08 2014

 
07 Jednání projektového týmu Turnov  Žlutá ponorka 20 08 2014

07 Jednání projektového týmu Turnov Žlutá ponorka 20 08 2014

 
08 Jednání projektového týmu Turnov  Žlutá ponorka 20 08 2014

08 Jednání projektového týmu Turnov Žlutá ponorka 20 08 2014

 
09 Jednání projektového týmu Turnov  Žlutá ponorka 20 08 2014

09 Jednání projektového týmu Turnov Žlutá ponorka 20 08 2014

 
10 Jednání projektového týmu Turnov  Žlutá ponorka 20 08 2014

10 Jednání projektového týmu Turnov Žlutá ponorka 20 08 2014

 
11 Jednání projektového týmu Turnov  Žlutá ponorka 20 08 2014

11 Jednání projektového týmu Turnov Žlutá ponorka 20 08 2014

 
12 Jednání projektového týmu Turnov  Žlutá ponorka 20 08 2014

12 Jednání projektového týmu Turnov Žlutá ponorka 20 08 2014

 
 
15.10.2013 14:38:10 - aktualizováno 31.7.2014 13:23:10 | přečteno 1718x | Richard Mochal
 

Kontakty

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

odbory MěÚ Turnov

Datová schránka: vehbxe9

tel.: 481 366 111
tel.: 481 366 101

GSM brány (T-Mobile):
737 204 264 / 731 629 928
731 677 508 / 734 688 835

fax: 481 366 112

e-mail: mu@turnov.cz

profil na Facebooku

další kontakty...

Úřední hodiny

Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Odbor dopravní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-12:00

Odbor správní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Živnostenský úřad
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Podatelna
Po: 7:00-17:30
Út: 7:00-15:30
St: 7:00-17:30
Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-15:30

 
load