Na obsah stránky

Navigace

Město

 

OP PS ČR - Polsko

Dvě města, dva drahé kameny - společně se prezentujeme a poznáváme

Město Turnov a Město Lwówek Ślaski mají bohatou kamenářskou a šperkařskou tradici. Obě města leží v oblasti, ve které se nachází naleziště drahých kamenů a je z geologického i turistického hlediska zajímavá. Po staletí se obě města mohou pochlubit šikovností svých řemeslníků, ale také bohatstvím a přírodní krásou svého okolí.

24.1.2014 9:29:53 | přečteno 679x | Richard Mochal | Celý článek
 

4 období života – aktivní senior polsko-českého pohraničí

Cílem projektu je mobilizovat starší osoby na polské a české straně a zlepšit jejich kvalitu života pomocí zesilovaní a integrování prostředí kolem instituci pracujících ve prospěch seniorů.

20.1.2014 11:54:15 - aktualizováno 20.1.2014 13:05:42 | přečteno 525x | Richard Mochal | Celý článek
 

Společně zahrajme naše pověsti

Hlavním cílem projektu je přiblížení pověstí, historie a tradic obou regionů. Projekt je zaměřen na společné setkávání českých a polských dětí a vzájemné secvičování českorajských a krkonošských pověstí. Divadelní workshopy povedou profesionální instruktoři z Polska, které zajistí Zdrojowy Teatr Animacji. Projekt by měl prostřednictvím divadelních workshopů pomoci účastníkům získat a osvojit si nové dovednosti (herecké, akrobatické, pěvecké atd.) a především vytvořit partnerství mezi českými a polskými dětmi.
Prostřednictvím jejich umění, které předvedou na vystoupení v ČR i Polsku se s pověstmi obou regionů seznámí také veřejnost.

4.9.2013 8:17:59 | přečteno 696x | Richard Mochal | Celý článek
 

Informujme a vzájemně se poznávejme – QR CODE

Jedná se o společný projekt s Městem Jelení Hora. Hlavním cílem projektu je vzájemná informovanost o atraktivitách na obou územích, které budou rozšířeny o v současné době nově rozšířené technologie, kterou představují QR kódy.

14.2.2013 13:14:52 | přečteno 799x | Richard Mochal | Celý článek
 

Poznejte ostatní, objevte sebe– společenská aktivizace osob se zdravotním postižením

Cílem projektu je propagace a šíření umělecké tvorby osob se zdravotním postižením, prezentace umělecké tvorby a rozvíjení uměleckých schopností u postižených osob na obou stranách polsko – českých státních hranic.

7.9.2012 14:05:14 | přečteno 786x | Richard Mochal | Celý článek
 

Společná cesta k vědě a technice

Cílem projektu je zvýšit zájem dětí a mládeže v Turnově a v Jaworu o techniku a technické obory a tím podpořit jejich technické myšlení a týmovou spolupráci. Projekt by měl děti a mládež dále naučit týmově spolupracovat a naučit se předávat vlastní zkušenosti a poznatky z vědy a techniky.

26.9.2012 16:01:04 | přečteno 930x | Richard Mochal | Celý článek
 

Drahé kameny a šperkařství - společná tradice na obou stranách hranice

Cílem projektu je vzájemná propagace tradice kamenářství a šperkařství na obou stranách hranice. Město Turnov je známé svou kamenářskou i šperkařskou tradicí doma i v zahraničí. Návštěvníci mají možnost se s touto tradicí seznámit i v průběhu cyklu akcí pod názvem Kámen a šperk v Českém ráji, který bývá zahájen slavnostmi města Turnov.
4.6.2012 | přečteno 1423x | Richard Mochal | Celý článek
 

Židovská kultura v česko-polském přihraničí

Projekt si klade za cíl připomenout, přiblížit a seznámit obyvatele zmíněných měst s židovskou kulturou. Jednou z hlavních aktivit je uspořádání dvou Festivalů židovské kultury v roce 2012 a 2013 v Jelení Hoře. Během festivalu bude prezentováno mj. židovské divadlo, hudba, filmy ad. Součástí budou různé workshopy seznamující návštěvníky s košer kuchyní, tancem, hebrejským jazykem a písmem ad.
4.6.2012 | přečteno 1027x | Richard Mochal | Celý článek
 

Most přátelství a vzájemné spolupráce

Jedná se o společný projekt Města Turnov a polského Města Jelení Hora. Projekt je zaměřen na propagaci obou regionů, vzdělávání a informovanost pracovníků infocenter a pracovníků v oblasti cestovního ruchu.
4.6.2012 | přečteno 807x | Richard Mochal | Celý článek
 

Projekt Kulturní dědictví česko-polského příhraničí

Projekt Kulturní dědictví česko-polského příhraničí navazuje a rozšiřuje úspěšný projekt „Společná paměť, společná budoucnost – židovské památky česko-polského příhraničí“, který v roce 2010 získal 1. místo Euroregionu Nisa. Jeho cílem je zvýšení informovanosti a povědomí o židovské a křesťanské kultuře, památkách a také o tradicích obou regionů. Projekt probíhá po celý rok 2011.
7.9.2011 | přečteno 793x | Richard Mochal | Celý článek
 

Společné putování za pověstmi, přírodou a historií regionu

Realizovaný projekt je složen ze 4 provázaných a na sebe navazujících aktivit. Je zaměřen na poznávání partnerských regionů jaworska a českého ráje především prostřednictvím výměny dětí. Cílová skupina byla zvolena z důvodu rozšíření partnerské spolupráce a vytvoření dalších vazeb pro spolupráci v budoucnosti. Cílem projektu je i rozšíření povědomí o potenciálu cestovního ruchu obou regionů.
26.4.2011 | přečteno 873x | Richard Mochal | Celý článek
 

Naučné stezky v česko-polském příhraničí

Město Turnov spolu s Okresem Jawor získalo dotaci na projekt „Naučné stezky v česko-polském příhraničí“, financovaný z fondů EU prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika.
30.6.2009 | přečteno 1154x | Richard Mochal | Celý článek
 

Podpora a rozvoj partnerské spolupráce Jawor - Turnov

Město Turnov se zapojilo jako partner spolu s Kulturním centrem Turnov s.r.o. a s polskými partnery Gmina Jawor (Obec Jawor) a Jaworski Ośrodek Kultury (Jaworské kulturní středisko) do projektu „Podpora a rozvoj partnerské spolupráce Jawor-Turnov“.
2.1.2009 | přečteno 1106x | Richard Mochal | Celý článek
 
8.6.2012 17:41:08 | přečteno 1106x | Richard Mochal
 

Kontakty

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

odbory MěÚ Turnov

Datová schránka: vehbxe9

tel.: 481 366 111
tel.: 481 366 101

GSM brány (T-Mobile):
737 204 264 / 731 629 928
731 677 508 / 734 688 835

fax: 481 366 112

e-mail: mu@turnov.cz

profil na Facebooku

další kontakty...

Úřední hodiny

Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Odbor dopravní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-12:00

Odbor správní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Živnostenský úřad
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Podatelna
Po: 7:00-17:30
Út: 7:00-15:30
St: 7:00-17:30
Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-15:30

 
load