Na obsah stránky

Navigace

Město

 

Město

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335, Turnov 511 01

IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227 (Město Turnov je plátcem DPH od 1.5.2009)
č. účtu: 27-1263075359/0800 u České spořitelny a.s. Turnov

Kontakty

Turnov je městem s vlastní právní subjektivitou. Znamená to, že v právních vztazích vystupuje Město Turnov svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Vztah mezi Městem, jeho správními orgány, volenými představiteli a občany upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích.

Své záležitosti spravuje samostatně při dodržování ostatních obecně závazných předpisů a norem.

Do této samostatné působnosti patří mimo jiné:

 • schvalování programu rozvoje svého územního obvodu
 • hospodaření s majetkem obce
 • poskytování a přijímání darů
 • sestavování rozpočtu a hospodaření podle něj

Město dále:

Město rovněž řeší úkoly v oblastech:

 • školství
 • sociální péče
 • zdravotnictví
 • kultury

Město též zajišťuje:

 • záležitosti veřejného pořádku
 • zřizuje městskou policii
 • spravuje, udržuje a provozuje zařízení sloužící k uspokojování potřeb občanů
 • odpovídá za čistotu obce
 • odvoz a likvidaci odpadů
 • zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod

Město má právo:

 • ukládat sankce
 • udělovat a odnímat čestné občanství
 • udělovat ceny

K naplňování těchto základních úkolů vydává obecně závazné vyhlášky.

V rozsahu stanoveném zvláštními předpisy vykonává město státní správu. Jedná o tzv. přenesenou působnost.

Na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích může obec (rada města) vydávat nařízení i ve věcech, patřících do této přenesené působnosti.

Kromě výjimek daných zákonem a schvalování územně plánovací dokumentace nepřísluší voleným zastupitelům v oblasti přenesené působnosti rozhodovat.

Město Turnov je členem těchto regionálních a celostátních sdružení:

 

Kontakty

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

odbory MěÚ Turnov

Datová schránka: vehbxe9

tel.: 481 366 111
tel.: 481 366 101

GSM brány (T-Mobile):
737 204 264 / 731 629 928
731 677 508 / 734 688 835

fax: 481 366 112

e-mail: mu@turnov.cz

profil na Facebooku

další kontakty...

Úřední hodiny

Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Odbor dopravní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-12:00

Odbor správní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Živnostenský úřad
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Podatelna
Po: 7:00-17:30
Út: 7:00-15:30
St: 7:00-17:30
Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-15:30

 
load